آمار کلی

کد ملی: 001562XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیا درمان مد آرا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/08 تا کنون