آمار کلی

کد ملی: 209333XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آزادگان ساری عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/18 تا کنون
تعاونی چشم انداز قلعه سر آبندانسر ساری منشی هییت مدیره فعال 1394/07/05 تا کنون