آمار کلی

کد ملی: 274048XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذر تولیدی درب و پنجره صومای برادوست بازرس علی البدل فعال 1394/02/14 تا کنون
آذر تجارت صومای برادوست بازرس اصلی فعال 1394/02/13 تا کنون