آمار کلی

کد ملی: 432409XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه خرازان کفاشان ولوازم آرایشی بهداشتی شهرستان البرز نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/04/24 تا کنون