آمار کلی

کد ملی: 006354XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اندیشه فناوری آینده هیوا بازرس علی البدل فعال 1399/02/02 تا کنون
ایده پردازان به نگار قرن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1392/02/15 تا کنون