آمار کلی

کد ملی: 092446XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحان معمار گستر آینده ساز شرق بازرس اصلی فعال 1396/03/03 تا کنون