آمار کلی

کد ملی: 125025XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی سامان تهویه آسیا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/10 تا کنون
خانه سبز ویژن پارسه بازرس علی البدل فعال 1395/04/21 تا کنون
آذین بنای پارتاک رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/07/05 تا 1395/11/30
بهروان دکاموند مدیرعامل خارج شده 1393/06/03 تا 1396/04/01