آمار کلی

کد ملی: 316074XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رادمان سپیدار آذرخش جنوب بازرس اصلی فعال 1398/12/08 تا کنون