آمار کلی

کد ملی: 007090XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بیژه آسیا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1393/02/16 تا کنون
بطری سازی زاگرس بازرس اصلی فعال 1390/04/22 تا کنون