آمار کلی

کد ملی: 186028XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی طبیعت بهبهان مدیرعامل و منشی هییت مدیره منحل شده 1395/07/05 تا کنون