آمار کلی

کد ملی: 006406XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیک کاوان فردا رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/10 تا کنون
زرکاوان کیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/04/26 تا کنون
ایده پردازان معدنی سفیر نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/12/09 تا 1396/11/28