آمار کلی

کد ملی: 062232XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمارت آفرینان اراک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/01 تا کنون