آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشاوره مالی و بازرگانی ایده برتر نارون نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/10/16 تا کنون