آمار کلی

کد ملی: 145053XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فاطر عصر توسعه سبلان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/09/03 تا کنون