آمار کلی

کد ملی: 163896XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی خیاطی لرد خلخال منشی هییت مدیره فعال 1396/04/12 تا کنون