آمار کلی

کد ملی: 229557XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی و صنعتی بوتیا رادمهر پارس عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/02 تا کنون