آمار کلی

کد ملی: 459150XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق قرض الحسنه امام سجاد ع عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1392/02/19 تا کنون