آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نخجیر گشت پردیسان نی ریز مدیرعامل فعال 1394/06/02 تا کنون