آمار کلی

کد ملی: 272150XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بتون ریزان لاهیج مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/09/04 تا کنون