آمار کلی

کد ملی: 481002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سوزیان اکسین تاراز بازرس اصلی فعال 1396/09/30 تا کنون