آمار کلی

کد ملی: 267891XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارا نگین اطلس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/11/23 تا کنون