آمار کلی

کد ملی: 257257XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهنود تجارت آرمان تیرازیس بازرس اصلی فعال 1398/10/23 تا کنون
پردیس ارم زرین شیراز مدیرعامل فعال 1396/02/02 تا کنون
پرهون گستر پارس بازرس اصلی فعال 1392/06/18 تا کنون