آمار کلی

کد ملی: 245146XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی ریسندگی پشم هفتاد و یک شیراز منشی هییت مدیره منحل شده 1397/06/04 تا کنون