آمار کلی

کد ملی: 001625XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عرفان کالای پارسیان عضو هیئت مدیره فعال 1393/03/17 تا کنون