آمار کلی

کد ملی: 007625XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چای سازی گلبرگ املش بازرس علی البدل فعال 1396/03/21 تا کنون