آمار کلی

کد ملی: 007371XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپهر راه موج مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/02 تا کنون
گروه مهندسی آسیا کندو پرشین بازرس اصلی خارج شده 1392/02/19 تا 1392/11/01