آمار کلی

کد ملی: 053347XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارنو صنعت ایرانیان پیشتاز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/20 تا کنون
آوین پندار کاران عضو هیئت مدیره فعال 1395/03/26 تا کنون