آمار کلی

کد ملی: 079488XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحان نصر کوثر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/09 تا کنون
غزال سازه کیالان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/11/19 تا 1395/04/23
مهرام سازان افق مدیرعامل خارج شده 1394/10/27 تا 1396/03/30