آمار کلی

کد ملی: 230077XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آبادگران کرانه پارس پویا بازرس اصلی خارج شده 1396/09/25 تا 1398/07/28
صنعتی عرشیا فوم شهر راز بازرس اصلی منحل شده 1393/05/26 تا کنون