آمار کلی

کد ملی: 399036XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل ونقل سیمان فله ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/13 تا کنون
شهپر تجارت اکباتان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/24 تا کنون