آمار کلی

کد ملی: 367271XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طارق گسترش نیمروز بازرس علی البدل فعال 1393/08/06 تا کنون