آمار کلی

کد ملی: 174121XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تهیه و توزیع مواد غذایی و شوینده دریا دلان یاس کارون رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/06/13 تا کنون