آمار کلی

کد ملی: 006079XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 4

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مینو ویرا رهپویان فاطر رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/08 تا کنون
ایده ال فرم فلز کاسپین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/30 تا کنون
پیشرو تجارت بابک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/06/14 تا کنون
تولیدی بازرگانی پارس همسان فلز رئیس هیئت مدیره فعال 1391/02/20 تا کنون