آمار کلی

کد ملی: 082848XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میراب آویژه شرق مدیرعامل و بازرس اصلی فعال 1397/05/29 تا کنون