آمار کلی

کد ملی: 237266XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مشاور ارمغان کیفیت دلاور رئیس هیئت مدیره فعال 1396/09/09 تا کنون