آمار کلی

کد ملی: 280353XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیب سرخ کویر زاهدان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/03 تا کنون
سینا سازه اوشیدا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/30 تا کنون