آمار کلی

کد ملی: 662992XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برنا توانای عدالت خواه بازرس اصلی فعال 1397/02/01 تا کنون
تولیدی جاوید پوش آریا رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/03 تا کنون