آمار کلی

کد ملی: 401077XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران تحکیم سازه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1399/05/27 تا کنون
مسکن مجمع متخصصین شهرستان صحنه رئیس هیئت مدیره فعال 1398/01/05 تا کنون
پایارو غرب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/08 تا کنون
آبتین آب گستر کیا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1389/12/09 تا کنون