آمار کلی

کد ملی: 350034XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رایانه کار لیان بازرس علی البدل فعال 1396/12/14 تا کنون