آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی مهر شماره 3 کامیاران که تحت شماره 761 مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1391/07/17 تا کنون