آمار کلی

کد ملی: 464019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
موادغذایی گل یاس لردگان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/04/24 تا کنون