آمار کلی

کد ملی: 062126XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمایت ناجیان زندگی روشن بازرس علی البدل فعال 1398/06/24 تا کنون