آمار کلی

کد ملی: 032141XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و سازه تلاش گستر آداک نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/11/09 تا 1393/03/18