آمار کلی

کد ملی: 001114XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوآوران گستره آموزش هوشمند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/13 تا کنون
منتظران سروش ایزد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/03/29 تا کنون