آمار کلی

کد ملی: 212193XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی آرد گندم سای گنبد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/01 تا کنون
بازرگانی آبادیس تجارت استرآباد بازرس اصلی فعال 1398/05/06 تا کنون