آمار کلی

کد ملی: 452988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی کاویان سازه ایلام عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/04 تا کنون