آمار کلی

کد ملی: 175411XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مایده مبین نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/07 تا کنون
آنزان افق رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/06 تا کنون
راه و ساختمان بازفت بتون عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/05 تا کنون