آمار کلی

کد ملی: 461008XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازآفرینان طرح آوات رئیس هیئت مدیره فعال 1397/04/13 تا کنون
مهندسی احصا زاگرس بازرس اصلی فعال 1394/11/25 تا کنون