آمار کلی

کد ملی: 049356XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگاه روشن اقتصاد مدیرعامل فعال 1396/06/26 تا کنون
آراد سرمایه یکتا عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/25 تا کنون
دیبا توسعه هونام عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/03 تا کنون