آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تهیه و توزیع رادیاتور و گلگیرسازان مشهد منشی هییت مدیره فعال 1388/06/15 تا کنون